Styropian 

Deklaracje Właściwości Użytkowych na styropian