Właściwości betonu komórkowego

Elementy murowe z betonu komórkowego produkowane są zgodnie z normą PN-EN 771-4+A1:2015-10 – Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego. Jak każdy wyrób techniczny posiada wiele właściwości, które podlegają ocenie. W niniejszej zakładce podajemy najważniejsze cechy betonu komórkowego SOLBET.

Blok z betonu komórkowego