Ognioodporność konstrukcji budowlanej

To czas od początku oddziaływania cieplnego na konstrukcję do wystąpienia jednego lub kilku stanów granicznych pod względem ognioodporności z uwzględnieniem przeznaczenia funkcjonalnego konstrukcji. Stan graniczny konstrukcji pod względem ognioodporności charakteryzuje się tym, że konstrukcja traci zdolność do spełnienia jednej ze swoich funkcji przeciwpożarowych, a mianowicie: funkcję nośności ogniowej określa R, a funkcje wydzielające określane są przez I (izolacyjność ogniowa), E (szczelność ogniowa).

Kryterium R

Uważa się za spełnione, gdy funkcja nośna zostaje zachowana przez wymagany czas oddziaływania pożaru.

Kryterium I

Uważa się za spełnione, jeżeli średni przyrost temperatury na całej nienagrzewanej powierzchni został ograniczony do 140 K, a maksymalny przyrost temperatury w dowolnym punkcie tej powierzchni nie przekracza 180 K.

Kryterium E

Uważa się za spełnione, jeżeli zapobieżono przenikaniu płomieni i gorących gazów przez część konstrukcji.

Ściany nieobciążone (nienośne), powinny spełniać kryteria E oraz I, a ściany obciążone (konstrukcyjne) R, E, I.

Beton komórkowy jest materiałem niepalnym, zaliczanym do materiałów o reakcji na ogień najwyższej euroklasy – A1.

Dzięki surowcom, z których jest produkowany oraz swej porowatej strukturze beton komórkowy wykazuje wyjątkową odporność na ogień i wysokie temperatury. Podczas pożaru nie wydziela żadnych szkodliwych bądź trujących substancji. Bloczki i inne elementy murowe z betonu komórkowego nie biorą udziału w ewentualnym pożarze i będą stać na granicy rozprzestrzeniającego się ognia. Przy bezpośrednim działaniu zachowuje on przez długi czas właściwości nośne. Ponadto prawidłowo wymurowane przegrody z tego materiału wykazują wysoką szczelność.

Beton komórkowy ma jeszcze jedną bardzo ważną właściwość – nie nagrzewa się pod wpływem działania wysokich temperatur. Duży wzrost temperatury otoczenia nie powoduje więc takich samych zmian temperatury materiału. O dużej odporności betonu komórkowego na działanie wysokiej temperatury świadczy fakt, że wznosi się z niego komory, w których wykonywane są badania ogniowe innych materiałów budowlanych.

Klasyfikacja ogniowa ścian z betonu komórkowego na podstawie raportu z badań (03032.2/18/Z00NZP) Instytutu Techniki Budowlan

Grubość ściany *) [cm]

Poziom obciążenia

0

0,2

0,6

1,0

10

EI 120

12

EI 120

18

EI 240

REI 240

REI 240

REI 240

24

EI 240

REI 240

REI 240

REI 240

30

EI 240

REI 240

REI 240

REI 240

36

EI 240

REI 240

REI 240

REI 240

42

EI 240

REI 240

REI 240

REI 240

*) – dotyczy ścian nieotynkowanych
W kolumnie odpowiadającej poziomowi obciążenia „0” podano klasyfikację ogniową dla ścian osłonowych i działowych (nieobciążonych)

Komentarz do powyższej tabeli:

  • Badania odporności ogniowej wykonuje się na modelach murów, które nie są otynkowane, więc, powyższa odporność ogniowa dotyczy ścian nieotynkowanych.
  • Powyższa odporność ogniowa jest dla murów wykonywanych na zaprawę do cienkich spoin lub zaprawę tradycyjną.
  • Kryterium EI oznacza, że ściana zachowuje klasę odporności ogniowej, jako ściana nieobciążona (samonośna).
  • Bloczków 10 i 12 cm nie stosuje się do wykonywania murów nośnych (konstrukcyjnych), więc dla tych murów podane jest tylko kryterium EI.
  • Nie badano ścian z płytek SOLBET, czyli elementów o szerokości 60 i 80mm, ponieważ nie powinno się wykonywać z tych elementów ścian działowych ze względu na niespełniony warunek na smukłość ścian