Grubość warstwy wewnętrznej:

 

Rodzaj warstwy zewnętrznej:

 

Grubość warstwy zewnętrznej: [cm]

Współczynnik U dla podanych danych: