Wytrzymałość na ściskanie

Jest to zdolność materiału do przeciwstawienia się zniszczeniu wskutek działania sił zewnętrznych powodujących odkształcenie oraz naprężenia wewnętrzne. Wytrzymałość na ściskanie betonu komórkowego zależy od jego gęstości oraz stopnia zawilgocenia. Najniższa deklarowana przez producenta wytrzymałość na ściskanie powinna wynosić 1,5 [N/mm2] przy wilgotności betonu 6 ±2% masy i powinna być wyrażona jako wartość średnia lub charakterystyczna elementu na ściskanie. Produkowane są betony komórkowe o różnej klasie wytrzymałości na ściskanie. Z nimi powiązane są również minimalne klasy wytrzymałości na ściskanie, które też określono w załączniku krajowym normy PN-EN 771-4.

Minimalne klasy wytrzymałości na ściskanie elementów murowych z ABK ze względu na klasy gęstości brutto w stanie suchym:

Klasa gęstości brutto w stanie suchymMinimalna klasa wytrzymałości na ściskanie
300, 350, 4001,5
450, 500, 5502,5
600, 6503
700, 7504
800, 900, 10005

Klasa wytrzymałości oznacza średnią wytrzymałość na ściskanie w N/mm2.
Bloczki dostępne są w następujących klasach gęstości oraz średnich wytrzymałości:

Gęstość brutto [kg/m3]Średnia wytrzymałości na ściskanie [N/mm2]
4002
5002,5
6003
7004