Do produkcji Autoklawizowanego Betonu Komórkowego wykorzystuję się głównie surowce naturalne:

  • woda
  • piasek kwarcowy
  • cement
  • wapno i gips.

W pierwszej fazie produkcji do młyna kulowo-rurowego dozuje się piasek i wodę. W wyniku przemiału otrzymuje się szlam piaskowy, który następnie transportowany jest do szlamatorów. Równocześnie do szlamatorów wprowadzany jest szlam z naddatków masy.

Mieszanie poszczególnych składników odbywa się w mieszarce, do której dozuje się w odpowiednich proporcjach szlam piaskowy ze szlamem odpadowym, spoiwo (cement, wapno, gips) oraz proszek glinowy w roztworze wodnym środka powierzchniowo-czynnego. Zarób umieszczany jest w formach wyczyszczonych i nasmarowanych środkiem antyadhezyjnym. Formy po uzyskaniu przez masę odpowiedniej twardości przekazywane są na węzeł krojenia. Po usunięciu naddatków masy betonowej, blok przekazywany jest do autoklawu, gdzie następuje jego utwardzanie w wysokiej temperaturze i ciśnieniu.

Po zakończeniu obróbki hydrotermicznej otrzymujemy wyrób gotowy, który jest paletyzowany i przekazany na magazyn wyrobu gotowego.