Płytki

Płytki z betonu komórkowego to elementy przeznaczone m.in. do obudowy wieńca w ścianie jednowarstwowej. Dzięki ich użyciu izolacyjność termiczna okolic wieńca i reszty muru są do siebie maksymalnie zbliżone (w tym przypadku należy pamiętać o dociepleniu wieńca wełną hydrofobową lub styropianem, który umieszcza się między płytką a miejscem wylewania wieńca). Płytki SOLBET pozwalają także uzyskać jednolitą powierzchnię zewnętrzną ściany, co znacznie ułatwia tynkowanie murów. Można je murować na boku jako warstwę wyrównawczą w murze 24cm.

Płyta z betonu komórkowego

Dzięki temu, że beton komórkowy jest materiałem jednorodnym płytki można również murować “na płasko” (układając na boku) w ścianach nośnych, jeśli ich wysokość nie jest wielokrotnością wysokości bloczka SOLBET, czyli 24 cm.

Płytki wykorzystuje się także przy zabudowie wnętrz. Najczęściej służą do wykonywania zabudowy przepierzeń, brodzików, wanien i szafek. Zastosowanie płytek SOLBET ułatwia ich niewielka masa i łatwa obróbka betonu komórkowego.

Płytki z betonu komórkowego bez profilowania (oznaczone “N”). Przy ich murowaniu należy wypełnić spoiny poziome i pionowe zaprawą.

Wymiary:

  • wysokość 24 cm,
  • długość 59 cm,
  • szerokość: 6 cm, 8 cm

Klasy gęstości: 600

Profilowanie: gładkie

TECHNIKA MUROWANIA:

  • Do wykonywania przy zastosowaniu zaprawy do cienkich spoin lub zaprawy tradycyjnej SOLBET.
  • Należy wypełniać spoiny poziome.
  • Należy wypełniać spoiny pionowe.

 

Gęstość [kg/m3]

Wymiar [mm]

Typ bloczka

Szerokość

Wysokość

Długość

600

60

240

590

N

80

N