Bloczki z betonu komórkowego

To szeroka gama produktów przeznaczonych do wykonywania różnego rodzaju ścian w dowolnych budynkach. Rozróżnia się je pod względem gęstości, profilowania, wymiarów. Za bloczki uważa się elementy murowe o szerokości 10cm i szersze.

Blok z betonu komórkowego

Ze względu na rodzaj powierzchni czołowych oraz zastosowanie bloczki można podzielić w następujący sposób:

SOLBET Optimal Plus

To bloczki z profilowanymi powierzchniami czołowymi na pióra i wpusty (PWU). Są one przeznaczone do wznoszenia ścian warstwowych. Dostępne są w różnych szerokościach i gęstościach.

SOLBET Optimal

To bloczki bez profilowania na pióra i wpusty (NU oraz N). Ich przeznaczenie to wznoszenie ścian warstwowych i działowych. Dostępne są w różnych szerokościach i gęstościach. Różnią się także profilowaniem powierzchni bocznych, co wpływa na technikę wykonania ścian.

* Bloczki z powierzchniami czołowymi wyprofilowanymi na pióra i wpusty produkowane są w kategorii wymiarowej TLMB, natomiast bloczki bez profilowania w kategorii TLMA.

WERSJA “P+W” Z UCHWYTEM – NAZWA HANDLOWA OPTIMAL PLUS (BLOCZEK PROFILOWANY NA PIÓRA I WPUSTY ORAZ UCHWYTY MONTAŻOWE) (OZNACZONY “PWU”)

 • Do wykonywania przy zastosowaniu zapraw do cienkich spoin lub zaprawy tradycyjnej;
 • Należy wypełniać spoiny poziome;
 • Bez wypełniania spoin pionowych;
 • W przypadku gdy nie ma połączenia na pióra i wpusty (np. bloczki docięte, lub bloczki w narożach) należy wypełnić zaprawą spoinę pionową;
 • Uchwytu montażowego się nie wypełnia;

WERSJA BEZ PROFILOWANIA Z UCHWYTAMI MONTAŻOWYMI (OZNACZONY “NU”)

 • Do wykonywania przy zastosowaniu zapraw do cienkich spoin lub zaprawy tradycyjnej;
 • Należy wypełniać spoiny poziome;
 • Należy wypełnić spoiny pionowe;
 • Uchwytu montażowego się nie wypełnia;

WERSJA BEZ PROFILOWANIA BEZ UCHWYTÓW MONTAŻOWYCH (OZNACZONE “N”)

 • Do wykonywania przy zastosowaniu zapraw do cienkich spoin lub zaprawy tradycyjnej;
 • Należy wypełniać spoiny poziome;
 • Należy wypełnić spoiny pionowe;

Gęstość [kg/m3]

Średnia wytrzymałość na ściskanie [MPa]

Wymiar [mm]

Typ bloczka*

Szerokość

Wysokość

Długość

400

2,0

240

240

590

PWU

360

PWU

420

PWU

500

2,5

120

240

590

N

180

N

240

NU

300

NU

360

NU

240

PWU

300

PWU

360

PWU

600

3,0

100

240

590

N

120

N

180

N

240

NU

300

NU

360

NU

240

PWU

300

PWU

360

PWU

700

4,0

120

240

590

N

240

NU