INFORMACJA O OBJĘTOŚCIACH, ILOŚCIACH PŁYT I POWIERZCHNI KRYCIA DLA JEDNEGO OPAKOWANIA W DANEJ GRUBOŚCI

Płytki gładkie – jedno opakowanie

GRUBOŚĆ [mm] ILOŚĆ PŁYT [mm] OBJĘTOŚĆ [m3] POWIERZCHNIA PŁYT [m2]
10 60 0,300 30
20 30 0,300 15
30 20 0,300 10
40 15 0,300 7,5
50 12 0,300 6
60 10 0,300 5
70 8 0,280 4
80 7 0,280 3,5
100 6 0,300 3
120 5 0,300 2,5
130 4 0,260 2
140 4 0,280 2
150 4 0,300 2
160 3 0,240 1,5
180 3 0,270 1,5
200 3 0,300 1,5
220 2 0,220 1
250 2 0,250 1

Płytki frezowane – jedno opakowanie

GRUBOŚĆ [mm] ILOŚĆ PŁYT [mm] OBJĘTOŚĆ [m3] POWIERZCHNIA PŁYT [m2]
50 12 0,282 5,64
60 10 0,282 4,7
70 8 0,263 3,76
80 7 0,263 3,29
90 6 0,254 2,82
100 6 0,282 2,82
110 5 0,259 2,35
120 5 0,282 2,35
130 4 0,245 1,88
140 4 0,263 1,88
150 4 0,282 1,88
160 3 0,226 1,41
180 3 0,254 1,41
200 3 0,282 1,41