ЗРЗД – Загальний регламент захисту даних

I. Інспектор з питань захисту персональних даних SOLBET Lubartów S.A.

Agnieszka Robaszkiewicz
iodo@solbet.pl

II. Інформація для клієнтів/підрядників SOLBET Lubartów S.A. щодо опрацювання персональних даних

у зв’язку з набуттям чинності 25 травня 2018 року Регламенту 2016/679 Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) (Законодавчий вісник ЄС L 119, с. 1), далі – ЗРЗД, повідомляємо наступне:

1. Контролери персональних даних

Контролером ваших персональних даних є SOLBET Lubartów S.A.

з місцезнаходженням у Любартові (21-100)
за адресою: вул. Новодворська, 18, тел. 81 855 62 51,
e-mail: zarzad@solbet-lubartow.pl

Спільними контролерами ваших персональних даних є: Компанії групи SOLBET Capital, а саме:

1) SOLBET Sp. z o.o.
з місцезнаходженням у м. Солець Куявський (86-050),
вул. Торуньська 71, тел. 52 387 41 00
e-mail: sekretariat@solbet.pl

2) SOLBET STALOWA WOLA Spółka Akcyjna
з місцезнаходженням у Стальовій Волі
(37-450) на вул. Спацерова, 4, тел. 15 842 39 51-53,
e-mail: sekretariat@solbet-stw.pl

3) Акціонерне товариство SOLBET KOLBUSZOWA
з місцезнаходженням у Кольбушовій
(36-100) за адресою: вул. Колейова, 10, тел. 17 227 14 44,
e-mail: sekretariat@solbet-kolbuszowa.pl

База даних підрядників є спільною для всіх компаній Групи SOLBET. Співконтролери спільно визначають цілі та засоби опрацювання персональних даних контрагентів Групи компаній SOLBET Capital і виконують зобов’язання, що випливають з положень ЗРЗД.

2. Спільні домовленості між Контролерами

В рамках угоди про спільне управління персональними даними разом із Співконтролерами ми узгодили обов’язки компаній групи SOLBET щодо виконання зобов’язань, які випливають з ЗРЗД, зокрема ми домовилися про те, що:

1. кожен із Співконтролерів повинен докладати належних зусиль для забезпечення безпеки опрацювання ваших даних, і як Співконтролери ми спільно визначатимемо вибір технічних заходів, що стосуються ІТ-інфраструктури та безпеки даних,

2. Співконтролер, який здійснює продаж/надає послугу та виставляє рахунок-фактуру, який укладає інший цивільно-правовий договір, несе відповідальність за укладення договору з клієнтом/підрядником,

3. Контролер, згаданий у пункті 2), несе відповідальність за:

– виконання інформаційних зобов’язань перед замовником/підрядником, з яким укладено договір, як того вимагають положення ЗРЗД,

– здійснення прав суб’єктів даних відповідно до ЗРЗД, перелічених у пункті 6.

3. Цілі та підстави опрацювання

Персональні дані, про які йде мова, опрацьовуються з метою укладення та виконання договору між нами (правова підстава: стаття 6(1)(b) ЗРЗД).

4. Термін зберігання даних

Ваші персональні дані зберігатимуться протягом усього терміну дії договору, а в подальшому – протягом необхідного періоду:

– розгляду скарг,

– для забезпечення або примусового виконання будь-якого можливого позову проти Контролера,

– виконання юридичного обов’язку Контролера відповідно до податкового законодавства.

5. Одержувачі даних

Ваші персональні дані можуть бути розкриті: Компаніям групи SOLBET Capital –Співконтролерам. Доступ до ваших персональних даних також можуть мати наші субпідрядники (обробники), наприклад, перевізники, організації, що експлуатують наші ІТ та ІКТ-системи, юристи, консультанти.

6. Права клієнтів, які є суб’єктами даних:

Відповідно до ЗРЗД, ви маєте:

a) право на доступ до своїх даних,
b) право на виправлення (зміну) своїх даних,
с) право на стирання, обмеження опрацювання даних,
d) право заперечувати проти опрацювання,
е) право на мобільність даних,
f) право подати скаргу голові Органу із захисту даних.

Для того, щоб скористатися своїми правами відповідно до положень ЗРЗД, ви повинні особисто з’явитися до Контролера, з яким ви уклали договір, для перевірки вашої особи.

7. Інформація про вимогу щодо надання даних/добровільності їх надання

Надання даних є добровільним, але необхідним для укладення та виконання договору.

8. Спеціаліст із захисту персональних даних Групи компаній SOLBET:

контактні дані: e-mail: iodo@solbet.pl