Термоізоляція

Теплофізичні властивості матеріалу і виробу характеризуються двома величинами – коефіцієнтом теплопровідності λ [Вт/м-К] і коефіцієнтом теплопередачі U [Вт/м2-К]. Теплоізоляційні властивості залежать від щільності, пористості, вологості та сировинного складу ніздрюватого бетону. Коефіцієнт теплопровідності λ цього матеріалу зростає – як і у інших пористих матеріалів – зі збільшенням щільності. Вища щільність означає, що вміст повітряних пор у матеріалі зменшився, а об’ємна частка скелету, який має набагато вищий коефіцієнт λ, ніж повітря, збільшилася. Коефіцієнт теплопровідності також збільшується в результаті зволоження матеріалу.

Коефіцієнт теплопередачі [Вт/м2K] для окремих класів щільності та товщини стін

Щільність брутто [кг/м3]

Заявлений коефіцієнт теплопровідності λ 10 dry [Вт/м-К]

Розрахунковий коефіцієнт теплопровідності λ [Вт/м-К]

Значення коефіцієнта теплопередачі для стін з блоків SOLBET із заданою щільністю брутто і товщиною, вираженою в мм U[Вт/м2-К].

60

80

100

120

180

240

300

360

420

400

0,11

0,12

     

0,46

0,37

0,32

0,27

500

0,13

0,14

   

0,97

0,69

0,53

0,43

0,36

 

600

0,16

0,17

1,91

1,56

1,32

1,14

0,81

0,63

0,52

0,44

0,38

700

0,18

0,19

   

1,25

 

0,70

   

 

УВАГА:

Параметри теплоізоляції наведені в деклараціях про експлуатаційні характеристики. Це коефіцієнти теплопровідності, заявлені λ 10, dry (тобто для матеріалу в сухому стані). Для розрахунків коефіцієнтів теплопередачі слід використовувати розрахункові коефіцієнти теплопередачі з урахуванням стабілізованої вологості. Цей коефіцієнт наведено в таблиці вище в третьому стовпчику (коефіцієнт розрахунку теплопровідності).