Вогнестійкість будівельної конструкції

Це час від початку теплового впливу на конструкцію до настання одного або декількох граничних станів з точки зору вогнестійкості з урахуванням функціонального використання конструкції. Граничний стан конструкції з точки зору вогнестійкості характеризується тим, що конструкція втрачає здатність виконувати одну зі своїх вогнезахисних функцій, а саме: функцію здатності до пожежного навантаження, визначену як R, та функції відокремлення – I (вогнеізоляція), E (вогненепроникність).

Критерій R

Вважається виконаним, коли функція здатності до пожежного навантаження зберігається протягом необхідної тривалості пожежі.

Критерій I

Вважається виконаним, якщо середнє підвищення температури на всій поверхні, що не нагрівається, не перевищує 140 К, а максимальне підвищення температури в будь-якій точці цієї поверхні не перевищує 180 К.

Критерій E

Вважається виконаним, якщо унеможливлено проходження полум’я та гарячих газів через частину конструкції.

Ненавантажені (не несучі) стіни повинні відповідати критеріям E і I, а навантажені (несучі) стіни R, E, I.

Ніздрюватий бетон – це негорючий матеріал, який відноситься до матеріалів з найвищим єврокласом реакції на вогонь – А1.

Завдяки сировині, з якої він виготовляється, і пористій структурі, ніздрюватий бетон демонструє виняткову вогнестійкість і термостійкість. Під час пожежі не виділяє жодних шкідливих або токсичних речовин. Блоки з ніздрюватого бетону та інші елементи кладки не беруть участі в можливому загорянні і будуть стояти на межі поширення вогню. При безпосередньому впливі зберігає свої несучі властивості протягом тривалого часу. Крім того, правильно зведені стіни з цього матеріалу демонструють високу герметичність.

Ніздрюватий бетон має ще одну дуже важливу властивість: він не нагрівається під впливом високих температур. Тому значне підвищення температури навколишнього середовища не призводить до таких же змін температури матеріалу. Про високу термостійкість ніздрюватого бетону свідчить той факт, що з нього будують камери, в яких проводять вогневі випробування інших будівельних матеріалів.

Пожежна класифікація стін з ніздрюватого бетону на основі протоколу випробувань (03032.2/18/Z00NZP) Інституту будівельних технологій

Товщина стіни *) [см]

Рівень навантаження

0

0,2

0,6

1,0

10

EI 120

12

EI 120

18

EI 240

REI 240

REI 240

REI 240

24

EI 240

REI 240

REI 240

REI 240

30

EI 240

REI 240

REI 240

REI 240

36

EI 240

REI 240

REI 240

REI 240

42

EI 240

REI 240

REI 240

REI 240

*) – стосується нештукатурених стін
У колонці, що відповідає рівню навантаження «0», наведено пожежну класифікацію для навісних і перегородкових стін (без навантаження)

Коментар до наведеної вище таблиці:

  • Випробування на вогнестійкість проводяться на моделях стін, які не оштукатурені, тому вищевказана вогнестійкість відноситься до неоштукатурених стін.
  • Вищевказана вогнестійкість стосується кладки, виконаної на тонкошівному розчині або традиційному розчині.
  • Критерій EI означає, що стіна зберігає свій клас вогнестійкості як ненавантажена (самонесуча) стіна.
  • Блоки товщиною 10 і 12 см не використовуються для зведення несучих (конструкційних) стін, тому для цих стін наведено лише критерій EI.
  • Стіни з плитки SOLBET, тобто елементів шириною 60 і 80 мм, не випробовувалися, оскільки перегородкові стіни з цих елементів не можна будувати через невиконання умови стрункості стіни.