IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA

Beton komórkowy jest jedynym materiałem, który łączy dwie przeciwstawne cechy: wytrzymałość na ściskanie i izolacyjność cieplną. Im współczynnik przewodzenia ciepła λ jest niższy, tym lepsze właściwości termoizolacyjne materiału.
Dla bloczków SOLBET Ideal o gęstości 400 wartość obliczeniowa tego współczynnika wynosi λ = 0,100 W/mK.

Parametrem określającym izolacyjność cieplną przegród jest współczynnik przenikania ciepła U, którego wartość zależy od rodzaju materiału, czyli współczynnika przewodzenia ciepła λ i grubości przegrody.

Copyright © 2019 SOLBET Lubartów SA