TYNK MASZYNOWY CEMENTOWO-WAPIENNY WEWNĘTRZNY 5.2


PRZEZNACZENIE:

Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia, typu GP, na ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe. Do stosowania wewnątrz budynków. Zaprawa Tynk Maszynowy cementowo-wapienny wewnętrzny przeznaczona jest do wykonywania tradycyjnych tynków wewnętrznych, jedno- lub wielowarstwowych metodą mechaniczną. Zaprawa może również zostać użyta jako podłoże pod gładzie gipsowe, wapienne lub cementowe i pod tynki szlachetne. Zaprawę można również nakładać ręcznie. Zaprawa Tynk Maszynowy cementowo-wapienny wewnętrzny może być stosowana na wszystkie mineralne, nośne podłoża takie jak beton komórkowy, elementy murowe ceramiczne, silikaty, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne, wolne od substancji obniżających przyczepność, takich jak tłuszcze bitumy, pyły.


WŁAŚCIWOŚCI:

Zaprawa Tynk Maszynowy cementowo-wapienny wewnętrzny jest przygotowana w postaci suchej mieszanki cementu, wapna, wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych. Zastosowane domieszki modyfikujące pozwalają uzyskać wyrób charakteryzujący się doskonałymi właściwościami roboczymi takimi jak urabialność, łatwość nanoszenia oraz obróbka końcowa.


DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

- Proporcje mieszania: ok. 5,45 litra wody na 30 kg suchej mieszanki
- Temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC – otoczenie i podłoże
- Czas przerwy w tłoczeniu świeżego tynku: 30 minut
- Grubość warstwy: od 5 do 15 mm (max 2 warstwy)
- Zużycie: ok. 1,3 kg na 1 m2 tynku przy grubości 1 mm
- Grubość kruszywa: 0,5 mm
- Przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: ≥ 0,2 N/mm2 ; FP: A,
- Reakcja na ogień: Euroklasa A1
- Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna wg PN-EN 1745;2012, tab. A12 dla P=50%): λ 10,dry,mat = 0,45 W/mK
- Wytrzymałość na ściskanie: kategoria CS II (od 1,5 N/mm2 do 5 N/mm2)
- Substancje niebezpieczne: patrz Karta Charakterystyki
- Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach)


Copyright © 2019 SOLBET Lubartów SA