ZAPRAWA TYNKARSKA SOLBET CEMENTOWO- WAPIENNA 5.1


PRZEZNACZENIE:

Zaprawa Tynkarska SOLBET cementowo- wapienna przeznaczona jest do wykonywania tradycyjnych tynków wewnętrznych, jedno lub wielowarstwowych w kategorii od 0 do III wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zaprawa może również zostać użyta jako podłoże pod gładzie gipsowe, wapienne lub cementowe i pod tynki szlachetne. Zaprawa Tynkarska SOLBET cementowo- wapienna może być stosowana na wszystkie mineralne, nośne podłoża takie jak cegły i pustaki ceramiczne, silikaty, bloczki z betonu komórkowego, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne, wolne od substancji obniżających przyczepność, takich jak tłuszcze bitumy, pyły.


WŁAŚCIWOŚCI:

Zaprawa Tynkarska SOLBET cementowo- wapienna jest przygotowana w postaci suchej mieszanki cementu, wapna i wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych. Zastosowane domieszki modyfikujące pozwalają uzyskać wyrób charakteryzujący się doskonałymi właściwościami roboczymi, takimi jak urabialność, łatwość nanoszenia oraz obróbka końcowa.


DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

- Proporcje mieszania: 3,25 litra wody na 25 kg zaprawy
- Temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC – otoczenie i podłoże
- Czas zachowania właściwości roboczych: 2 godz.
- Zalecana grubość tynku: 5 do 15 mm (max 2 warstwy)
- Zużycie: ok. 1,6 kg na 1 m2 tynku przy grubości 1 mm
- Grubość kruszywa: 1,25 mm
- Absorpcja wody: Kategoria W1
- Przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: ≥ 0,15 N/mm2 ; FP: A,
- Reakcja na ogień: Euroklasa A1
- Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna wg PN-EN 1745;2012, tab. A12 dla P=50%): λ 10,dry,mat = 1,11 W/mK
- Trwałość: mrozoodporna
- Wytrzymałość na ściskanie: kategoria CS IV
- Współczynnik dyfuzji pary wodnej: µ ≤ 135
- Substancje niebezpieczne: patrz Karta Charakterystyki
- Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach)


Copyright © 2019 SOLBET Lubartów SA