OBRZUTKA TYNKARSKA 5.0


PRZEZNACZENIE:

Zaprawa Obrzutka Tynkarska przeznaczona jest do wykonywania tradycyjnego podkładu poprawiającego przyczepność tynku do podłoża, tzw. szprycu, metodą mechaniczną. Szczególnie polecana jako podkład do tynków maszynowych cementowo-wapiennych SOLBET. Zaprawę można również nakładać ręcznie. Zaprawa Obrzutka Tynkarska może być stosowana na wszystkie mineralne, nośne podłoża takie jak beton komórkowy, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne, wolne od substancji obniżających przyczepność, takich jak tłuszcze bitumy, pyły.


WŁAŚCIWOŚCI:

Zaprawa Obrzutka Tynkarska jest przygotowana w postaci suchej mieszanki cementu, wapna, wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych. Zastosowane domieszki modyfikujące pozwalają uzyskać wyrób charakteryzujący się doskonałymi właściwościami roboczymi takimi jak urabialność, łatwość nanoszenia.


DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

- Proporcje mieszania: 4,25 litra wody na 30 kg suchego produktu
- Temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC – otoczenie i podłoże
- Czas przerwy w tłoczeniu zaprawy: do 30 min
- Grubość warstwy: 4 do 8 mm
- Zużycie: ok. 15 kg na 1 m2 tynku przy grubości 10 mm
- Grubość kruszywa: 1,25 mm
- Absorpcja wody: Kategoria W1
- Przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: ≥ 0,4 N/mm2 ; FP: A,
- Reakcja na ogień: Euroklasa A1
- Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna wg PN-EN 1745;2012, tab. A12 dla P=50%): λ 10,dry,mat = 0,61 W/mK
- Trwałość: mrozoodporna
- Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: µ ≤ 35
- Gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy: ≤ 1600 kg/m3
- Substancje niebezpieczne: patrz Karta Charakterystyki
- Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach)


Copyright © 2019 SOLBET Lubartów SA