POSADZKA CEMENTOWA 8.1


PRZEZNACZENIE:

Posadzka cementowa SOLBET służy do wykonywania warstw podkładowych wewnątrz i na zewnątrz budynków pod wszelkiego rodzaju posadzki -płytki ceramiczne, kamienne,wykładziny dywanowe, PCV, korkowe, panele, parkiet. Nadaje się do wykonywania podkładów podłóg ogrzewanych oraz podkładów niezwiązanych z podłożem. Ze względu na wysokie wytrzymałości jest odpowiednia do stosowania zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w budynkach przemysłowych czy magazynach, na podjazdach, tarasach itp. Do układania ręcznego oraz mechanicznego za pomocą mixokreta.


WŁAŚCIWOŚCI:

SOLBET Posadzka cementowa jest przygotowana w postaci suchej mieszanki cementu, wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych oraz domieszek poprawiających parametry techniczne i właściwości robocze. Zastępuje tradycyjne jastrychy cementowe przygotowywane na budowie, znacznie ułatwiając i przyspieszając wykonanie prac. SOLBET Posadzka cementowa posiada wysoką odporność na ścieranie , może stanowić warstwę ostatecznę.


DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

- Proporcje wody do suchej mieszanki: ok. 2,5 l na 25 kg
- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C – podłoże i otoczenie
- Czas zachowania właściwości roboczych: ok. 1 godz.
- Minimalna grubość warstwy zaprawy:
 - 15 mm – podkłady związane z podłożem;
 - 30 mm – podkłady na warstwie oddzielającej;
 - 45 mm – podkłady pływające;
 - 40 mm nad przewodami grzewczymi – podkład z ogrzewaniem wodnym;
- Max grubość warstwy: 80 mm
- Max średnica kruszywa: 3 mm
- Ruch pieszy: po 48 godzinach przy temperaturze 20°C
- Zużycie zaprawy: ok. 2,0 kg/m2 przy grubości warstwy podkładu 1 mm
- Układanie okładzin: po 4 tygodniach i wilgotności ≤ 2%, a w przypadku parkietów i paneli wilgotności ≤ 1,5%.
- Szeroki zakres wody 0,08-0,14, co oznacza, że można uzyskać konsystencję prawie półciekłą i konsystencję „mokrej ziemi"
- Reakcja na ogień: klasa A1 fl
- Wydzielanie substancji korozyjnych: CT
- Wytrzymałość na ściskanie: C 16 (min. 30 N/mm2)
- Wytrzymałość na zginanie: F6 (min. 6 N/mm2)
- Odpornośc na ścieranie: A15
- Przepuszczalność wody: NPD
- Przepuszczalność pary wodnej: NPD
- Izolacyjność akustyczna: NPD
- Dźwiękochłonność: NPD
- Opór cieplny: NPD
- Odporność chemiczna: NPD
- Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach)


Skrót NPD oznacza, że danego parametru się nie bada.

Copyright © 2019 SOLBET Lubartów SA