GŁADŹ GIPSOWA 6.6


PRZEZNACZENIE:

Zaprawa Gładź gipsowa przeznaczona jest do przygotowywania ścian i sufitów wewnątrz budynków przed malowaniem, tapetowaniem itp. Również do renowacji starych tynków oraz szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych. Do spoinowania i uzupełnienia rys i pęknięć należy stosować Gips szpachlowy SOLBET. Zaprawa Gładź gipsowa może być stosowana na wszystkie mineralne, nośne podłoża takie jak: cegły i pustaki ceramiczne, bloczki z betonu komórkowego, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne i gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe, wolne od substancji obniżających przyczepność, takich jak tłuszcze, bitumy i pyły.


WŁAŚCIWOŚCI:

Zaprawa Gładź gipsowa jest przygotowana w postaci suchej mieszanki gipsu, wapna hydratyzowanego i wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych. Zastosowane domieszki modyfikujące pozwalają uzyskać wyrób charakteryzujący się doskonałymi właściwościami roboczymi ,takimi jak urabialność, łatwość nanoszenia oraz obróbka końcowa.


DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

- Proporcje mieszania: ok. 8 litrów wody na 20 kg zaprawy
- Temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC – otoczenie i podłoże
- Grubość warstwy: 1 mm do 10 mm
- Grubość kruszywa: do 0,2 mm
- Zużycie: ok. 1 kg na 1 m2 tynku przy grubości 1 mm
- Czas zużycia: ok. 1 godz.
- Wytrzymałość na ściskanie: minimum 2N/mm2
- Przyczepność do podłoża: ≥ 0,10 N/mm2
- Reakcja na ogień: Euroklasa A1
- Izolacyjność akustyczna: NPD
- Opór cieplny: NPD
- Termin przydatności do użycia : 6 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach) należy chronić wyrób przed wilgocią podczas transportu i składowania


Skrót NPD oznacza, że danego parametru się nie bada.

Copyright © 2019 SOLBET Lubartów SA