GIPS SZPACHLOWY 6.5


PRZEZNACZENIE:

Gips szpachlowy na bazie gipsu B2/20/2 do stosowania wewnątrz budynków, jako uniwersalne spoiwo w robotach remontowych i wykończeniowych do wypełniania ubytków, bruzd, pęknięć przed malowaniem i tapetowaniem. Może być stosowany na wszystkie mineralne, nośne podłoża z betonu komórkowego, cegieł i pustaków ceramicznych, betonu, wyrobów silikatowych, mocnych tynków cementowo-wapiennych.


WŁAŚCIWOŚCI:

Zaprawa jest w postaci suchej mieszanki gipsu, wapna hydratyzowanego i wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych. Zastosowane domieszki modyfikujące pozwalają uzyskać szpachlę o doskonałych właściwościach roboczych takich, jak urabialność, łatwość nanoszenia oraz obróbki końcowej.


DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

- Proporcje mieszania: ok. 12 litrów wody na 25 kg zaprawy
- Temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC – otoczenie i podłoże
- Grubość warstwy: 1 mm do 10 mm
- Grubość kruszywa: do 0,2 mm
- Zużycie: ok. 1 kg na 1 m2 tynku przy grubości 1 mm
- Czas zużycia: ok. 1 godz.
- Wytrzymałość na ściskanie: minimum 2N/mm2
- Przyczepność do podłoża: ≥ 0,10 N/mm2
- Reakcja na ogień: Euroklasa A1
- Izolacyjność akustyczna: NPD
- Opór cieplny: NPD
- Termin przydatności do użycia: 6 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach)


Skrót NPD oznacza, że danego parametru się nie bada.

Copyright © 2019 SOLBET Lubartów SA