GIPSKONTAKT 11.1


PRZEZNACZENIE:

Gipskontakt przeznaczony jest do właściwego przygotowania wszystkich gładkich podłoży betonowych oraz gładkich, niechłonnych podłoży mineralnych przed nałożeniem tynków gipsowych. Podłoże musi być nośne, zwarte, równe oczyszczone z kurzu, smarów, resztek farb, wolne od spękań, wykwitów solnych, farb klejowych i wapiennych, pleśni itp. a także suche i nie przemrożone na całej powierzchni.


WŁAŚCIWOŚCI:

Wykazuje dużą zdolność penetracji, czyli wnikania w głąb powyższych podłoży, powodując ich wzmocnienie oraz wyrównanie parametrów całej powierzchni.


APLIAKCJA:

Przed użyciem produkt dobrze wymieszać w całej objętości opakowania, i tak nadaje się do użycia. Wymieszany produkt nanosić równomierną warstwą wałkiem , pędzlem lub odpowiednim agregatem natryskowym.


DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

- Zużycie: 0,2-0,3 kg/m2 nierozcieńczonego preparatu w zależności od aplikacji
- Temperatura podłoża i otoczenia: od +5°C do +25°C
- kolejne prace można wykonać po upływie 4-6 godzin po całkowitym wyschnięciu powłoki
- przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji, w temperaturze od +5°C do +25°C w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach
- należy chronić wyrób przed przemrożeniem, przegrzaniem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych


Copyright © 2019 SOLBET Lubartów SA