BETON KOMÓRKOWY

Bloczki z betonu komórkowego to szeroka gama produktów przeznaczonych do wykonywania różnego rodzaju ścian w dowolnych budynkach. Rozróżnia się je pod względem gęstości, profilowania, wymiarów. Za bloczki uważa się elementy murowe o szerokości 10cm i szersze.

WERSJA "P+W" Z UCHWYTEM - NAZWA HANDLOWA OPTIMAL PLUS (BLOCZEK PROFILOWANY NA PIÓRA I WPUSTY ORAZ UCHWYTY MONTAŻOWE) (OZNACZONY "PWU")

- Do wykonywania przy zastosowaniu zapraw do cienkich spoin lub zaprawy tradycyjnej
- Należy wypełniać spoiny poziome
- Bez wypełniania spoin pionowych
- W przypadku gdy nie ma połączenia na pióra i wpusty (np. bloczki docięte, lub bloczki w narożach) należy wypełnić zaprawą spoinę pionową
- Uchwytu montażowego się nie wypełnia


WERSJA BEZ PROFILOWANIA Z UCHWYTAMI MONTAŻOWYMI (OZNACZONY "NU")

- Do wykonywania przy zastosowaniu zapraw do cienkich spoin lub zaprawy tradycyjnej
- Należy wypełniać spoiny poziome
- Należy wypełnić spoiny pionowe
- Uchwytu montażowego się nie wypełnia


WERSJA BEZ PROFILOWANIA BEZ UCHWYTÓW MONTAŻOWYCH (OZNACZONE "N")

- Do wykonywania przy zastosowaniu zapraw do cienkich spoin lub zaprawy tradycyjnej
- Należy wypełniać spoiny poziome
- Należy wypełnić spoiny pionowe


Copyright © 2019 SOLBET Lubartów SA